Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

 

  • Türk Vatandaşlığına başvuru işlemlerinin takip ve neticelendirilmesi,
  • Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların oturma izni ve oturma izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin başvurularının takip ve neticelendirilmesi,
  • Türkiye’de istihdam edilecek yabancıların çalışma izni, çalışma izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin başvurularının takip ve neticelendirilmesi,
  • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesine dair işlemlerin takip ve neticelendirilmesi,

 

 

 

 

0