Arabuluculuk Hizmetleri

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

 

Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlıkları, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile uzun yargısal prosedürlere maruz kalmadan çözmelerine olanak sağlayan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 

Arabuluculuğun Avantajları Nelerdir?

 

  • Arabuluculuk, hızlı bir çözüm yoludur. Yargı organları tarafından yürütülen süreçten çok daha kısa süren bir süreçtir.
  • Çözümün daha kısa sürede elde edilmesinin yanında arabuluculuk faaliyeti yargısal çözüme oranla daha az maliyetlidir.
  • Arabuluculukta çözüm müzakereye katılan tarafların elindedir ve taraflar menfaatlerine en uygun çözüm önerisinde anlaşırlar. Mahkemeler tarafından yürütülen süreçte kararı veren makam taraflardan bağımsız olduğundan sonuç belirsizdir ve taraflardan birinin aleyhinedir. Arabuluculukta, her iki taraf da kendi ölçüsünde kazanmış olur.
  • Arabuluculukta gizlilik esastır. Taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü süreci gizli bir şekilde yürütülür.

 

Özata Hukuk Bürosu olarak bizler, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan arabulucu kadromuz ile aşağıdaki hususlarda arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

 

  • İşçi-işveren uyuşmazlıkları (İşçilik Alacakları, işe iade, vb.)
  • Ticari uyuşmazlıklar (Ticari alacaklar, rücu, vb.)
  • Aile Hukuku uyuşmazlıkları (Nafaka, Mal Rejimi, vb.)
  • Borçlar Hukuku uyuşmazlıkları ( Kira Alacağı, Sözleşme, vb. )
  • Fikri ve Sınai Haklara İlişkin Uyuşmazlıklar ( Marka, patent, vb.)

 

 

 

 

0