İcra ve İflas Hukuku

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

 

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Haciz işlemleri,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • İflas hukuku işlemleri,
 • Konkordato davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi.

 

 

 

0