Basın Hukuku

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

 

  • Basın hukuku alanında hizmetlerimiz genel olarak;
  • Basın İş Sözleşmelerinin düzenlenmesi,
  • Basın İş davaları
  • Basın yoluyla işlenen suçlar,
  • Yazılı ve görsel yayınlar nedeniyle maddi/manevi tazminat davalarının takibi
  • Medya şirketi kurulumu
  • Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs.)
  • Basın hukukuyla ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması.

 

 

 

 

0