İş Hukuku

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

 

 • Danışmanlık hizmetleri,
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin sona erdirilmesi,
 • İşveren ve işçi arasında çıkan uyuşmazlıklarda mevzuata uygun hukuki görüş ve çözüm önerilerinin sunulması,
 • İş Kanununun uygulanması hakkında her türlü analizin yapılması,
 • İş davalarının takibi

 

Ayrıca;

 • Kıdem – İhbar tazminatı davaları,
 • İşe iade davaları,
 • Hizmet tespiti davaları,
 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları,
 • İş kazası tespit davaları.

 

 

 

 

0