Ticaret Hukuku

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

 

 • Danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Hukuki ihtilaflarda çözüm önerilerinde bulunulması,
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları,
 • Şirket ana sözleşme değişiklikleri,
 • Sermaye artırımı ve azaltılması,
 • Şirket genel kurullarının yapılması,
 • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri,
 • Kredi sözleşmeleri,
 • Satın alma ve kira sözleşmeleri,
 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi,
 • Ticari anlaşmalar ve sözleşmelerin düzenlenmesi, incelenmesi ve revizyonu,
 • Yargı kararları ve mevzuat değişiklikleri kapsamında düzenli raporlama formatında bilgi notları ile hukuki danışmanlık verilmesi.

 

 

 

 

0